• Expert v MS Excel (certifikát Microsoft Office Specialist (MOS) pre Excel 2013)
  • Expert v Power BI Desktop & Power BI Service, vrátane skúseností z mnohých komerčných projektov väčšieho rozsahu
  • programujem VBA – Makrá v Exceli (Viem Vám naprogramovať aj dlhšie makrá na uľahčenie Vašej práce)
  • Používam aj doplnky excelu Power Query a Power Pivot
  • Pri riešeniach často využívame MS Sharepoint, Onedrive, Teams a Office 365
  • Pracujem aj s MS Access a databázach typu SQL (MS SQL)
  • Skúsenosti so SAP, bývalý konzultant pre SAP Hybris Commerce & Marketing, vrátane práce so SAP HANA a Hana views
  • Skúsenosti dátového analytika a business analytika zo spracovania dát väčšieho rozsahu (nad 1 milión riadkov)
  • Vedenie projektov väčšieho rozsahu (Reporting a Business Intelligence projekty vo firmách s obratom nad 1 mil. €, vrátane niektorých výrazne väčších, skúsenosti z medzinárodných projektov).