• zodpovednosť
  • dôvera
  • rešpekt a počúvanie iných
  • využívaj zdravý sedliacky rozum
  • budovanie partnerstiev