Hľadáte lektora pre vašich zamestnancov? Nemusíte vždy oslovovať vzdelávaciu agentúru. Viete si objednať napriamo aj mňa ako lektora. Vďaka tomu môžete ušetriť na nákladoch na kurz pri veľmi dobrej kvalite kurzu. Školím aj ako lektor pre agentúry, poznám osnovy a obsah kurzov a preto vám viem zaručiť kvalitu.

Školím pokročilý Excel a jeho doplnky Power Query, Power PivotŠkolím aj Power BI, konkrétne Power BI Desktop a Power BI Service.

Ideálny počet účastníkov kurzu je od 3 do 7. Najlepšie je, keď všetci ľudia na kurze majú podobné znalosti témy. Vtedy viem naučiť vašich zamestnancov veľmi veľa, pretože nečakáme na najpomalšieho.

Obrovská výhoda je, ak máte k dispozícii aj vaše firemné dáta. Vtedy viete získať kurz prispôsobený priamo pre praktické a pracovné potreby vašich zamestnancov. Vtedy potrebujeme podpísať aj dodatok o ochrane vašich firemných aj osobných údajov, aby boli vaše citlivé dáta v bezpečí.

Pozrite si viac o kurze:

Power BI

Power Query

Power Pivot

Viem vám pomôcť aj ako:

Môžete ma skontaktovať