Kurz Power BI so živým lektorom v online prostredí

Na kurze sa naučíte

 • Základy Power BI a prácu s Power BI desktop a Power BI service
 • Ako sa pripojiť na najbežnejšie zdroje dát (vrátane Onedrive,  Sharepoint a databáz)
 • Ako spracovať dáta v Power BI Power Query
 • Oboznámite sa s Power BI desktop funkciami (DAX funkcie vrátane funkcie Calculate)
 • Ako vytvoriť najčastejšie reporty potrebné v praxi
 • Získate rady ako postupovať pri tvorbe vašich vlastných súkromných alebo firemných reportov
 • Osnovy kurzu vieme prispôsobiť podľa potreby ( Pozrite si Osnovu kurzu)

Lektor vedie kurz „naživo“

 • Naživo komunikujete s lektorom cez videochat
 • Vidíte obrazovku lektora aj so spusteným Power BI
 • Keď máte otázku, viete sa ihneď spýtať lektora a zazdieľať svoju obrazovku
 • Power BI sa tak naučíte rýchlejšie a jednoduchšie

Garancia kvality

 • Pracujete v malých skupinách 5 až 7 osôb s dôrazom na osobný prístup a vaše rýchlejšie učenie
 • Kurz bol vytvorený na čo najrýchlejšie vyškolenie interných Power BI konzultantov s dôrazom na efektivitu naučenia, preto obsahujú reporty najviac vyžadované v praxi
 • Kurz vedie skúsený Power BI konzultant s praxou z prostredia väčších firiem (ročný firemný obrat nad 10 mil. €) (Pozrite si viac o konzultantovi a jeho tipoch ako sa naučiť Power BI)

Získate navyše

 • Materiály ku kurzu, s ktorými budete pracovať
 • Osnovu kurzu aj s použitým Power BI kódom
 • Výsledný Power BI desktop súbor (.pbix), v ktorom máte zhrnutie celého kurzu
 • Kód Power BI profesionálneho reportu (.pbix), ktorý dokážete upravovať, učiť sa z neho aby ste si mohli ešte viac rozšíriť obzory o Power BI
 • Odkazy na bezplatné videokurzy o Power BI
 • Odkazy na Power BI ukážkové reporty na stiahnutie
 • Mnohé tipy z Power BI konzultačnej praxe

Cena kurzu

Pre jednotlivcov
93 € za osobu na 1 deň
5 až 7 ľudí na kurze

Pre firmy
350 € bez DPH za skupinu
Počet účastníkov podľa dohody

Osobný VIP kurz
300 € na 1 deň
Len jeden človek na kurze

Dĺžka kurzu, časy kurzu a iné organizačné info

 • Dĺžka kurzu je 6,5 hod + 1 hod prestávka na obed
 • Ideálny čas začiatku je od 8:00 do 10:00
 • Termín a čas kurzu vieme prispôsobiť podľa potreby
 • Možnosť zorganizovať kurz cez pracovný týždeň aj víkend
 • Možná platba na faktúru (Neplatca DPH)
 • Osnova kurzu je nižšie a vieme ju prispôsobiť podľa potreby

Objednajte si kurz

Ďalšie zaujímavé odkazy
O lektorovi kurzu Róbertovi Ďurecovi
Tipy ako sa naučiť Power BI
Pozrite si ukážkový report
Osnova kurzu Power BI

Príležitosť konzultácií po kurze Power BI

 • Staviame na nich na vedomostiach z kurzu
 • Vytvárame v nich vaše prvé firemné reporty
 • používame vaše firemné dáta
 • Vaši ľudia sa tak ideálne naučia Power BI
 • Obvyklá dĺžka konzultácií
  • 2 krát po 4 – 8 hodín
 • Obsah konzultácii je individuálny
 • V prípade potreby môžu byť konzultácie aj na pravidelnej báze

Nižšie nájdete obvyklú osnovu kurzu Power BI od konzultanta Róberta Ďureca
Osnova je navrhnutá tak, aby sa dala zvládnuť za jeden školiaci deň (8 hodín po 45 min, resp 6 hodín čistého času)
Osnovu kurzu vieme prispôsobiť a upraviť podľa vašich potrieb

Osnova jednodňového kurzu Power BI

1. Úvod do Power BI

(Základný prehľad o jednotlivých častiach Power BI ukázaný na príklade.)

 • Power BI Desktop
 • Power BI Service
 • Power BI Mobile
 • Rozdiely medzi licenciami Free, Pro, Power BI Embeded a Power BI Premium

2. Power Query

 • Úvod čo je Power Query a na čo sa používa
 • Načítavanie dát z rôznych zdrojov
  • Excel, CSV, databázy, MS Access, MS SQL, web, iné služby
  • Integrácia so Sharepoint
  • ako skombinovať viacero dátových zdrojov
 • Ukázanie najčastejších operácií využívaných v Power Query
  • Pridávanie, odoberanie stĺpcov, premenovanie
  • vytváranie a úprava vlastných stĺpcov
  • vytváranie podmienených stĺpcov
  • Spájanie viacerých query cez Merge Queries (Operácia Join) a Append Queries
 • Úvod do M jazyka a rozšíreného editora
 • Best Experience – Príklady používania Power Query u mojich zákazníkov

3. Power BI desktop

 • Úvod o aplikácii Power BI Desktop
  • Úkazanie základných pohľadov Report, Data, Relationships
 • Vysvetlenie používania vzťahov (Relationships)
  • Prepojenie rôznych dátových zdrojov
  • vzťahy 1:1, 1:n, n:n
 • Oboznámenie sa s najviac používanými vizualizáciami Power BI
  • Table & Matrix table
  • Slicer
  • rôzne typy grafov
   • Bar chart (klasický stĺpcový graf)
   • Line chart (Klasický čiarový graf)
   • Waterfall chart
   • Pie chart (Koláčový graf)
   • Scatter chart (Bodový graf)
   • kombinovanie rôznych druhov grafov
  • Využívanie máp
  • Gauge, Card, KPI
 • Úvod do analytiky Power BI 
  • vysvetlenie Calculated column
  • vysvetlenie Measures
 •  Najpoužívanejšie funkcie jazyka DAX
  • SUM, DIVIDE
  • Dátumové funkcie
  • Logické a súčtové funkcie
  • funkcia Calculate podrobne
 • Filter (Page, Report and visualization filter)
 • Zoznámenie s hierarchiami 
  • Na čo ich použiť a ako ich vytvoriť
  • vytvorenie dátumových a produktových hierarchií
  • operácie Drill up & Drill down
  • operácie Include & Exclude
 • Grafická a dizajnová úprava reportu
  • prejdenie celej časti Formát
  • vytvorenie podmieneného formátovania pre tabuľky a grafy
  • Prispôsobenie reportov pre mobil

4. Ako premeniť čo najviac z kurzu do Praxe

 • Rady a tipy ohľadom vytvorenia prvých živých reportov
 • Tipy na bezplatné a kvalitné Power BI online kurzy
 • Best Experience príklady z mojej konzultačnej praxe z komerčných projektov

.

Viem vám pomôcť aj ako:

Môžete ma skontaktovať