O kurze Power Query

Ako konzultant vytváram komerčné riešenia pomocou Power nástrojov v Exceli ako Power Query a Power Pivot.  Tento kurz som vytvoril pre čo najrýchlejšie vzdelávanie mojich kolegov – budúcich Power BI konzultantov. Preto sú naše kurzy orientované na prax.

Zistil som, že moji kolegovia aj účastníci kurzu aj moji kolegovia potrebujú ihneď použiť to, čo sa naučili. Preto máme neobvyklú kombináciu kurzu a následných konzultácií.

 

Zhrnutie kurzu Power Query

Naučíte sa v ňom

 • ako začať pracovať s Power Query
 • ako využiť prepojený doplnok Power Pivot
  • (časový rozsah na tému Power Pivot je voliteľný)
 • Vytvoríte v ňom prvé funkčné reporty
 • Zistíte, kde všade viete Power Query použiť
 • Obvyklá dĺžka kurzu:
  • 1 deň
 • Osnovu kurzu vieme prispôsobiť vašim potrebám

 

Konzultácie po kurze Power Query

   • Staviame na nich na vedomostiach z kurzu
   • Vytvárame v nich vaše prvé firemné reporty
   • používame vaše firemné dáta
   • Vaši ľudia sa tak ideálne naučia Power Query
   • Obvyklá dĺžka konzultácií
    • 2 krát po 4 – 8 hodín
   • Obsah konzultácii je individuálny
   • V prípade potreby môžu byť konzultácie aj na pravidelnej báze

 

Viem vám pomôcť aj ako:

Môžete ma skontaktovať

 

Nižšie nájdete obvyklú osnovu kurzu Power Query od konzultanta Róberta Ďureca
Osnova je navrhnutá tak, aby sa dala zvládnuť za jeden školiaci deň (8 hodín po 45 min)
Osnovu kurzu vieme prispôsobiť a upraviť podľa vašich potrieb. Podľa Vašich potrieb určujeme rozsah Power Pivot časti

Osnova jednodňového kurzu Power Query

Osnova kurzu Úvod do Power nástrojov v exceli

 1. Úvod k Power doplnkom
   •  Rozdiely medzi doplnkami Power Query, Power Pivot, Power View a Power Map
   •  Ako aktivovať Power doplnky
   •  Vzťah Power doplnkom ku Excel VBA
   •  Vzťah k Power BI a Power BI Desktop
   •  Špecifiká dátového modelu Power Query a Power Pivot

 

 1. Power Query v Exceli
  • Načítavanie dát z rôznych zdrojov
   • Excel, CSV, databázy, MS Access, MS SQL,
   • Načítanie z webu a iných služieb
   • Integrácia so Sharepoint
   • Ako skombinovať viacero dátových zdrojov
  • Ukázanie najčastejších operácií využívaných v Power Query
   • Pridávanie, odoberanie stĺpcov, premenovanie
   • Vytváranie a úprava vlastných stĺpcov
   • Vytváranie podmienených stĺpcov
  • Dátové typy v Power query
 • Význam číselných, textových, dátumových a iných typov
 • Ako meniť dátové typy
  • Spájanie viacerých query
   •  odkazovanie na inú query
   •  spojenie cez Merge Queries (Operácia Join)
   •  spojenie cez Append Queries
  • Ako používať parametre
   •  Ako načítať parametre z excel polí
   •  Ako meniť cesty k zdrojom
  • Úvod do M jazyka a rozšíreného editora
  • Best Experience – Príklady používania Power Query u mojich zákazníkov

 

 1. Power Pivot v Exceli
  • Rozsah tejto časti je voliteľný podľa potrieb zákazníka 
  • Orientácia v Power Pivot okne
   • Karta Domov / Návrh / Rozšírené
   • Views – Dataview, Diagram view (Relationships)
  • Vzťahy – Relationships
   • Vzťah 1-1 (one to one)
   • Vzťah 1-* (one to many)
   • Vzťah *-* (many to many)
  • Čo je DAX jazyk
  • Ako použiť Výpočítavý stĺpec – Calculated column
   • Číselné operácie
   • Dátumové operácie – WeekDay, WeekNum, Eomonth
   • Sumárne operácie Quantity of reseler sales
  • Ako použiť Mierky – Calculated measure
   • SUM
   • All Sales
   • Running total TotalYTD
   • Divide (internet sales / All sales)
  • Ako používať Calculate
   • Základný Calculate pre jednu hodnotu
   • Calculate s filtrom
   • Calculate s All
  • Formátovanie dát (€, %, desatinné čísla numbers)
  • Pivot table and Pivot chart (kontingenčné tabuľky a grafy)
  • Pridanie Slicer (Rýchly filter) a Timeline (Filter časovej osy)
  • Hierarchie
   • Zmysel hierarchií
   • Vytvorenie produktových hierarchií
   • Vytvorenie a používanie dátumových hierarchií
  • KPI

4. Ako premeniť čo najviac z kurzu do Praxe

   • Rady a tipy ohľadom vytvorenia prvých reportov
   • Best Experience – Príklady používania Power Query a Power Pivot u mojich zákazníkov
   • Tipy na bezplatné a kvalitné Power BI online kurzy
   • Krátka ukážka Power BI Desktop

 

Viem vám pomôcť aj ako:

Môžete ma skontaktovať