O kurze Power BI

Ako konzultant vytváram komerčné riešenia na platforme Power BI.  Tento kurz som vytvoril pre čo najrýchlejšie vzdelávanie mojich kolegov – budúcich Power BI konzultantov. Preto sú naše kurzy orientované na prax.

Zistil som, že moji kolegovia aj účastníci kurzu aj moji kolegovia potrebujú ihneď použiť to, čo sa naučili. Preto máme neobvyklú kombináciu kurzu a následných konzultácií.

Chcete vedieť, čo je power BI? Pozrite si video.

Chcete sa naučiť Power BI? Pozrite si článok Ako sa naučiť Power BI

Ako môže vyzerať Váš report? Pozrite si ukážkový report.

.

Zhrnutie kurzu Power BI

 • Naučíte sa v ňom, ako začať pracovať s
  • Power BI Desktop,
  • Power BI Service
  • Power BI Mobile
 • Vytvoríte v ňom prvé funkčné reporty
 • Zistíte, kde všade viete Power BI použiť
 • Obvyklá dĺžka kurzu:
  • 1 deň
 • Osnovu kurzu vieme prispôsobiť vašim potrebám

.

Konzultácie po kurze Power BI

 • Staviame na nich na vedomostiach z kurzu
 • Vytvárame v nich vaše prvé firemné reporty
 • používame vaše firemné dáta
 • Vaši ľudia sa tak ideálne naučia Power BI
 • Obvyklá dĺžka konzultácií
  • 2 krát po 4 – 8 hodín
 • Obsah konzultácii je individuálny
 • V prípade potreby môžu byť konzultácie aj na pravidelnej báze

.

Viem vám pomôcť aj ako:

Môžete ma skontaktovať

.

Nižšie nájdete obvyklú osnovu kurzu Power BI od konzultanta Róberta Ďureca
Osnova je navrhnutá tak, aby sa dala zvládnuť za jeden školiaci deň (8 hodín po 45 min)
Osnovu kurzu vieme prispôsobiť a upraviť podľa vašich potrieb

Osnova jednodňového kurzu Power BI

1. Úvod do Power BI

(Základný prehľad o jednotlivých častiach Power BI ukázaný na príklade.)

 • Power BI Desktop
 • Power BI Service
 • Power BI Mobile
 • Rozdiely medzi licenciami Free, Pro, Power BI Embeded a Power BI Premium

2. Power Query

 • Úvod čo je Power Query a na čo sa používa
 • Načítavanie dát z rôznych zdrojov
  • Excel, CSV, databázy, MS Access, MS SQL, web, iné služby
  • Integrácia so Sharepoint
  • ako skombinovať viacero dátových zdrojov
 • Ukázanie najčastejších operácií využívaných v Power Query
  • Pridávanie, odoberanie stĺpcov, premenovanie
  • vytváranie a úprava vlastných stĺpcov
  • vytváranie podmienených stĺpcov
  • Spájanie viacerých query cez Merge Queries (Operácia Join) a Append Queries
 • Úvod do M jazyka a rozšíreného editora
 • Best Experience – Príklady používania Power Query u mojich zákazníkov

3. Power BI desktop

 • Úvod o aplikácii Power BI Desktop
  • Úkazanie základných pohľadov Report, Data, Relationships
 • Vysvetlenie používania vzťahov (Relationships)
  • Prepojenie rôznych dátových zdrojov
  • vzťahy 1:1, 1:n, n:n
 • Oboznámenie sa s najviac používanými vizualizáciami Power BI
  • Table & Matrix table
  • Slicer
  • rôzne typy grafov
   • Bar chart (klasický stĺpcový graf)
   • Line chart (Klasický čiarový graf)
   • Waterfall chart
   • Pie chart (Koláčový graf)
   • Scatter chart (Bodový graf)
   • kombinovanie rôznych druhov grafov
  • Využívanie máp
  • Gauge, Card, KPI
 • Úvod do analytiky Power BI 
  • vysvetlenie Calculated column
  • vysvetlenie Measures
 •  Najpoužívanejšie funkcie jazyka DAX
  • SUM, DIVIDE
  • Dátumové funkcie
  • Logické a súčtové funkcie
  • funkcia Calculate podrobne
 • Filter (Page, Report and visualization filter)
 • Zoznámenie s hierarchiami 
  • Na čo ich použiť a ako ich vytvoriť
  • vytvorenie dátumových a produktových hierarchií
  • operácie Drill up & Drill down
  • operácie Include & Exclude
 • Grafická a dizajnová úprava reportu
  • prejdenie celej časti Formát
  • vytvorenie podmieneného formátovania pre tabuľky a grafy
  • Prispôsobenie reportov pre mobil

4. Ako premeniť čo najviac z kurzu do Praxe

 • Rady a tipy ohľadom vytvorenia prvých živých reportov
 • Tipy na bezplatné a kvalitné Power BI online kurzy
 • Best Experience príklady z mojej konzultačnej praxe z komerčných projektov

.

Viem vám pomôcť aj ako:

Môžete ma skontaktovať